SUSTAV GRIJANJA STROJA – SIGURAN, JEDNOSTAVAN I UČINKOVIT

Slijedimo načelo: "Najbolje su stvari uvijek lagane, ali ne i jednostavne." Zato teška rješenja mijenjamo u lagana.

Odnosi u grijanju, preraspodjeli energije, priroda zna uravnoteživati svojim zakonitostima. Fizikalni zakon prirode da je vruća voda lakša od hladne, temelj je sustava grijanja STROJ STROJ. Ne treba dodatne nepotrebne elektroničke uređaje ili pumpe, što povećava troškove investicije i mogućnost kvarova. Sve to utječe na dugoročne troškove koje ćete imati oko grijanja.