U današnje vrijeme, kada su cijene energenata visoke, uključivanje solarne energije u sustav grijanja sanitarne vode postalo je gotovo nužno.

Većina kućanstava godišnje potroši do oko 700 litara loživog ulja za grijanje sanitarne vode. Kolektorima možemo uštedjeti do 80 % potrebne energije za grijanje sanitarne vode.

Sustavno rješenje najčešće obuhvaća solarne kolektore i sanitarni bojler. U praksi je najčešća varijanta montaža tri sunčeva kolektora i 300 litarskog bojlera za sanitarnu vodu, što je prilikom ekonomične potrošnje dovoljno za do 6 osoba.

U zimsko vrijeme ili kada sunčeve energije nema dovoljno, kao dodatan izvor grijanju vode koristimo postojeći kotao ili koji drugi izvor energije (npr. električnu energiju ili termalnu pumpu).

Prednosti solarnog sustava grijanja STROJ za pripremu tople sanitarne vode:

  •  Prijenosnik topline:     

Za zaštitu od zamrzavanja nije potrebno dodavati tekućinu protiv zamrzavanja. U svim godišnjim vremenima za prijenos energije koristimo vodu.

  • Zaštitni sustavi:

Voda je u solarnim kolektorima prisutna samo kada je u njima temperatura više nego u donjem dijelu bojlera – spremniku topline. Voda se u slučaju nastalih termalnih gubitaka povlači u posebno kombiniranu ekspanzijsku posudu STROJ. Učinkovitost se time povećava.

  • Otpori pretakanju prijenosnika topline:

Prijenosnik topline je voda koji ima nisku viskoznost. Za postizanje manjeg otpora prilikom pretakanja vode koristimo cjevovode manjih promjera. Tako su toplinski gubici manji, a iskorištavanja prijenosa topline se povećavaju.

  • Pregrijavanje iznad 100 °C :

U slučaju nestanka električne energije voda se automatski pomiče iz solarnih kolektora u ekspanzijsku posudu i izbjegava isparivanje ili zamrzavanje.

Kombinirana ekspanzijska posuda priređena je za korištenje u sustavu grijanja STROJ i zaštićena je patentnom. Otvorenog je tipa što omogućuje stvaranje tlaka u sustavu grijanja, akumulaciju vode koja se povlači iz dolaznog i sustava grijanja te djeluje kao zaštita od pregrijavanja. Namještena je barem 500 mm iznad gornje razine najvišeg grijaćeg tijela (radijatora) i barem 200 mm ispod najniže razine kolektora solarne energije (SSE). Pumpa tjera vodu kroz SSE i transportira ju kroz kombiniranu ekspanzijsku posudu od kuda se voda vraća natrag u bojler ili peć za centralno grijanje.

Za rad kombinirane ekspanzijske posude ne treba nam dodatno napajanje električnom energijom. Voda kruži u sustavu pomoću pumpe sustava koja je ugrađena na za nju određeno mjesto. Ako dođe do opasnosti od zamrzavanja nosača topline (voda bez aditiva), isti se pomiče u prostor koji je za to namijenjen (ekspanzijska posuda). Voda se iz SSE-a povlači i u slučaju negativne temperaturne razlike i u slučaju preslabe sunčeve svjetlosti. Posuda mora biti dovoljno velika da se u nju pomakne sva voda koja puni SSE i cijevni sustav koji vodi do/od SSE-a.

Voda se pomiče iz solarnog sustava uvijek kada su uvjeti za stvaranje topline nepovoljni (nema sunčeve svjetlosti, niske temperature, temperature u SSE-u niže su od temperature u kotlu…). Zajamčena pozitivna temperaturna razlika omogućuje rad u povoljnim uvjetima što posredno povećava efikasnost rada cijelog sustava.