Znanje in izkušnje podjetja Stroj-energijska tehnika d.o.o.:

Sonce v vesolje oddaja nepojmljivo količino energije, ki ob celotni izrabi 15.000 krat presega celokupno porabo energije na zemlji. Sončne energije je več kot dovolj, pa vendar poteka neusmiljen boj za zemljino dediščino. Fosilna goriva so nastala kot naravni proces preobrazbe bioloških struktur z vključevanjem sončne energije. Tudi nafta ni nič drugega, kot "ujeto sonce", saj so drevesa iz pradavnine prav tako potrebovala sončno energijo za fotosintezo in svojo rast. Ob pomoči visokih pritiskov je nastala nafta, ki jo danes veselo sežigamo in neodgovorno segrevamo zemeljski ovoj.

Kyotski sporazum predvideva zmanjšanje emisij škodljivih vplivov v ozračje. Inštitut in razvojni laboratorij po vsem svetu se vse od svetovne energetske krize v 80. letih intenzivno ukvarjajo z razvojem inovativnih idej s področja energetike. Z znanjem s katerim v današnjem času razpolagamo moramo odgovorno usmeriti v preprečevanje globalne katastrofe dvigovanja temperature zemeljskega ozračja.

Obnovljivi viri energije (OVE) sestavljajo vir energije, ki je neizčrpen in se obnavlja v vsakem trenutku. Vključujejo vse vire energije, ki jih zajamemo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodilni tok v rekah ali potokih, fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).

Naša država ima enako ali celo boljše naravne potenciale za rabo OVE v primerjavi z ostalimi državami v EU, saj je pokritost z gozdovi 54%. To Slovenijo uvršča v sam evropski vrh in s tem naj bi prispevala k zmanjševanju energetske uvozne odvisnosti, povečanju varnosti zalog, energetsko učinkovito rabo, omogočala ustvarjanje novih delovnih mest in prispevala h krepitvi lokalnega podeželskega razvoja.

Podjetje Stroj-energijska tehnika d.o.o., iz Dvorske vasi pri Radovljici, v svoji več kot 35 letni tradiciji deluje prav v načelu izrabe obnovljivih virov energije. Prav tako velja za promotorja sončne energije, še preden se je ta v zadnjem času v Sloveniji prebila v fokus.

Vse od začetka v okviru podjetja poteka močna razvojno raziskovalna dejavnost, kar dokazuje vrsta patentov in inovacij. Proizvodni program podjetja STROJ temelji na izdelavi celovitih sistemov ogrevanja, kjer je potrebno izpostaviti izdelavo sprejemnikov sončne energije (kolektorjev), kombinirane kotle z neposrednim izkoriščanjem sončne energije, v kombinaciji s plinastimi gorivi, kurilnim oljem in biomase. Ta ogreva sanitarno vodo in radiatorje in tu se doseže najboljši izkoristek sončne energije.

V podjetju Stroj-energijska tehnika d.o.o. poteka praktična izvedba metode stalnihj izboljšav, ki prinaša inovativno reševanje tekočih individualnih posebnosti in neprestano izpolnjujejo metodološke in tehnološke procese. Značilnost končnih produktov razvoja, proizvodnje in vgradnje na ključ, ko uporabnik na podlagi svojih želja izbere in določi individualno prilagoditev standardiziranega ogrevalnega sistema. Vsi elementi ogrevalnega sistema so izjemno zanesljivi, saj zagotavljajo večletno brezhibno delovanje, kar potrjujejo dolge življenjske dobe vgrajenih elementov.

Več tisoč referenčnih malih in velikih sistemov ogrevanja govori o kvaliteti in zaupanju, ki ga uporabniki in strokovnjaki priznavajo podjetju z dolgoletno tradicijo. Podjetje vsako leto inštalira cca 700 SSE, kar znaša 140.000 kWh in jih veže na različne tipe ogrevalnih sistemov. Močna proizvodna in montažna ekipa zagotavlja kvalitetne izdelke, profesionalno montažo, redno vzdrževanje in lastno servisno službo, katera je vedno na razpolago uporabniku in ga nikoli ne pusti samega.

V okviru lastnega energetskega raziskovalnega inštituta STROJ (ERIS), kateri deluje v okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS pod številko 2539 z dne 07.03.2007se izvajajo testi za nove produkte podjetja, kateri so naravnani k učinkovitemu ravnanju izrabe obnovljivih virov energije.

Certifikati, priznanja:

-    poročilo in preizkušanje kamina STROJ-8 Tüv München, štev. W-O 1352-00/12

-    Certifikat  TÜV SÜD industrie Service  München ,produkt ID-Nummer
CE 0036 0395/13,  za kombinirani kotel STROJ SOPTE 10-40

-    poročilo in preizkušanje kombiniranega kotla STROJ SOPTTE 10-40
TÜV SÜD Industrie Service München, pod  štev. H-A 1340/00/13

-    Certifikat Evropske patentne pisarne, evropski patent pod štev
1642067 za sistem ogrevanja STROJ

-    Certifikat bonitetne odličnosti AA 2013, pod številko 2092328

-    Preizkušanje sončnih kolektorjev - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo,laboratorij za okolje tehnologije v zgradbah

-    Preizkušanje kombiniranega kotla STROJ SOPTTE 10-40, s peletnim
gorilnikom STROJ -9/29- Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Laboratorij za zgorevanje in okoljsko inženirstvo

-    Preizkušanje kombiniranega kotla STROJ SOPTE 10-40 s peletnim gorilnikom
STROJ-16
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Laboratorij za zgorevanje in okoljsko inženirstvo

Za ogled certifikatov podjetja Stroj-energijska tehnika d.o.o. kliknite tukaj.

Laboratorij za zgorevanje in okoljsko inženirstvo

-    Preizkušanje kombiniranega kotla STROJ SOPTE 10-40 s peletnim gorilnikom
STROJ-16
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Laboratorij za zgorevanje in okoljsko inženirstvo