V današnjem času, ko so cene energentov visoke, je vključevanje solarne energije v sistem ogrevanja sanitarne vode že skoraj nujno.

Večina gospodinjstev letno porabi do cca. 700 litrov kurilnega olja za ogrevanje sanitarne vode. S kolektorji lahko prihranimo do 80 % potrebne energije za ogrevanje sanitarne vode.

Sistemska rešitev najpogosteje zajema sončne kolektorje in sanitarni bojler. V praksi je najpogostejša varianta montaža treh sončnih kolektorjev in 300-litrskega bojlerja za sanitarno vodo, kar ob ekonomični uporabi zadostuje za do 6 oseb.

V zimskem času ali ko sončne energije ni dovolj, uporabimo kot dodaten vir k ogrevanju vode obstoječi kotel ali kateri drugi vir energije (npr. električno energijo ali toplotno črpalko).

Prednosti solarnega ogrevalnega sistema STROJ za pripravo tople sanitarne vode:

  •  Prenosnik toplote:     

Za varovanje proti zamrzovanju ni potrebno dodajati tekočine proti zamrzovanju. V vseh letnih časih za prenos energije uporabljamo vodo.

  • Varovala sistema:

Voda je v sončnih kolektorjih prisotna le, ko je v njih temperatura višja, kot v spodnjem delu bojlerja - hranilnika toplote. Voda se v primeru nastalih toplotnih izgub umika v posebno kombinirano ekspanzijsko posodo STROJ . Izkoristek se s tem poveča.

  • Upori proti pretakanju prenosnika toplote:

Prenosnik toplote je voda, ki ima nizko viskoznost. Za doseganje manjšega upora pri pretakanju vode uporabljamo cevovode manjših premerov. Tako so toplotne izgube manjše, izkoristek prenosa toplote se poveča.

  • Pregrevanje nad 100 °C :

V primeru izpada električne energije se voda avtomatsko umakne iz sončnih kolektorjev v ekspanzijsko posodo in se izogne uparjanju ali zamrzovanju.

Kombinirana ekspanzijska posoda je prirejena za uporabo v ogrevalnem sistemu STROJ in je patentno zaščitena. Je odprtega tipa, ki skrbi za ustvarjanje tlaka v ogrevalnem sistemu, akumulacijo umikajoče se vode iz solarnega in ogrevalnega sistema ter deluje kot varovalka proti pregrevanju. Nameščena je vsaj 500 mm nad zgornjim nivojem najvišjega ogrevala (radiatorja) in vsaj 200 mm pod najnižjim nivojem sprejemnikov sončne energije (SSE). Črpalka poganja vodo skozi SSE in jo transportira skozi kombinirano ekspanzijsko posodo, odkoder se voda vrača nazaj v bojler ali peč za centralno ogrevanje

Za obratovanje kombinirane ekspanzijske posode ne potrebujemo dodatnega napajanja z električno energijo. Voda kroži v sistemu s pomočjo sistemske črpalke, ki je vgrajena na zanjo določenem mestu. V primeru, ko prihaja do nevarnosti zamrzovanja nosilca toplote (voda brez aditivov), se le-ta umakne v prostor, ki je za to namenjen (ekspanzijska posoda). Voda iz SSE se umika tudi v primeru negativne temperaturne razlike in v primeru prešibkega sončnega sevanja. Posoda mora biti zadosti velika, da se vanjo umakne vsa voda, ki polni SSE in cevni sistem, ki vodi do/od SSE.

Voda se umika iz solarnega sistema vedno, kadar so razmere za doprinos toplote neugodne (ni sončnega sevanja, nizke temperature, temperature v SSE nižje od temperature v kotlu ...). Zagotovljena pozitivna temperaturna razlika omogoča obratovanje pri ugodnih pogojih, kar posredno povečuje izkoriščenost delovanja celotnega sistema.