Raziskovalni inštitut

V podjetju STROJ - energijska tehnika d.o.o. ves čas iščejo nove izboljšave, ki prinašajo inovativno reševanje individualnih posebnosti tekočih projektov in neprestano izpopolnjujejo metodološke in tehnološke procese. Gonilna sila je ustanovitelj podjetja direktor Franc Stroj. Začetki razvoja segajo v njegova zgodnja mladostniška leta. Že kot osnovnošolec je negoval inovativno dejavnost in se ukvarjal z iskanjem nenavadnih rešitev, predvsem na področju vode, elektrike in toplote.

Več tisoč malih in večjih sistemov ogrevanja govori o kvaliteti in zaupanju, ki ga uporabniki in strokovnjaki priznavajo podjetju z dolgoletno tradicijo. Podjetje vsako leto inštalira približno 700 SSE, kar znaša 700.000 kWh in jih veže na različne tipe ogrevalnih sistemov.

Leta 2007 je bil ustanovjen lasten energetski raziskovalni inštitut STROJ (skrajšano ERIS), kateri deluje v okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pod številko 2539 z dne 7. 3. 2007. V okviru inštituta se izvajajo testi za nove produkte podjetja, kateri so naravnani k učinkoviti izrabi obnovljivih virov energije.

Več si lahko preberete v dokumentu (ekspertiza.pdf).

ZANIMIVOST

V okviru Energetsko razvojnega inštituta je podjetje tri leta izvajalo primerjavo ploščatih sončnih kolektorjev STROJ in vakuumskih kolektorjev. Izkazalo se je, da so kolektorji STROJ v prednosti in se z njimi dosega do 35 % večji izkoristek v primerjavi z vakuumskimi na bruto površino inštaliranih kolektorjev. V zimskih sončnih dnevih, kadar je bila zunaj temperatura pod 0 °C, se je na vakuumskih kolektorjih nabiral srež, ki se zaradi vakuma v cevi, ki je dober izolator, ni mogel staliti. Kolektorji niso bili v funkciji delovanja dokler zunanja temperatura ni narasla.

Kolektor STROJ se v zimskem času, ne glede na zunanjo temperaturo, odtaja pri minimalnem sončnem sevanju, tudi zaradi kovinskega robu, ki ga sonce ogreje.

Primerjave so utemeljene in dokazljive na praktičnih primerih, katere si lahko pogledate na sedežu podjetja v Dvorski vasi.

Laboratorij

PRED RUŠENJEM:

Podjetje Stroj - energijska tehnika d.o.o. je za potrebe svoje dejavnosti v letih svojega razvoja konstruiralo mnogo namenskih naprav, strojev in preizkusnih sistemov. S pomočjo simulacij in meritev so nastajali temelji za razvoj novih idej in izdelkov. Po vsem evropskem prostoru poznani izdelki našega podjetja so zadnje stopnje razvoja doživljali v posebej za to zgrajenem visokogorskem laboratoriju. Na izbranem področju Dobrče, kjer lahko proučujemo vzgonske vetrove, nivojska zračna strujanja, sončna sevanja - merimo energijo, ki nam jo daruje narava. Vsi izmerjeni podatki se direktno prenašajo v notranjost laboratorija, kjer teče obdelava podatkov in kontinuirano snemanje vetrovnega in energijskega profila.

Nekonvencionalni viri izkoriščanja energije, ki so strateška osnova vsake sodobne družbene celice, so v podjetju Stroj-energijska tehnika d.o.o. temeljnega pomena. Znanja in zaključki, ki jih črpamo iz proučevanja visokogorskih zračnih trajektorij, nas vodijo do pomembnih strateških zaključkov.

Žal naša družba in njene uradne institucije nimajo dovolj posluha za dejavnost, ki bi jo že po svojem profesionalnem poslanstvu nedvoumno morali podpirati. Zaradi ozkega gledanja lokalne skupnosti, je laboratorij zagledal luč sveta skozi črna očala. Če smo hoteli slediti hitremu razvoju tehnologije, smo bili prisiljeni laboratorij nemudoma postaviti na ustrezno lokacijo, ki je omogočala preučevanje danih meteoroloških pojavov. V smislu - Ustavite zemljo, rad bi izstopil - se dogaja zgodba, ki ovira delo našega laboratorija. Laboratorij, ki daje osnovo za zaposlovanje vsaj 200 ljudi v prihodnjem kratkoročnem obdobju, želi najbolj vpletena institucija, ki naj bi skrbela za energetsko vizijo slovenskega prostora, porušiti in zmleti v prah. Vsakomur je lahko jasno, da se s tem sesuje kontinuiteta razvoja našega podjetja, konkurenčna stagnacija, zaton interesa in v končni fazi odpuščanje poštenih delavcev in zapiranje dejavnosti.

Skupina naslednjih fotografij prikazuje pestrost raziskovalnega dela v Laboratoriju na Dobrči. Bralec se lahko prepriča o "razkošju" kuhinjskega, dnevnega in spalnega dela "vikenda na Dobrči". Ministrov kabinet trdi, da ima že vsak vikend sončne celice in "kakšno vetrnico".

Ima vsak vikend kakšno on-line merjenje in obdelavo podatkov? Ima vsak vikend vgrajeno Trombovo steno? Ima vsak vikend primerjalno testiranje konstrukcijsko različnih vetrnic? Ima vsak vikend energetsko avtonomijo? Ima vsak vikend možnost testiranja človekove mehanske energije? Je laboratorij tudi vikend?

Ko posejemo zrno, zraste pšenica. Pšenico je treba požeti in zrno posejati, da se zgodba ponovi. Pšenica bo zrasla in ponovno rodila - in se prilagodila. Dodatek, ki zunanjemu opazovalcu ostaja prikrit, je življenjsko pomemben, drugače polje propada in se sesuva v nič. Morda je polje treba uničiti - odgovor na tako vprašanje morda pozna minister, ki si s pomočjo svoje inšpekcijske službe na vsak način trudi slediti črnemu scenariju opisane zgodbe.

Kaj že pravijo ekonomisti - da se bomo rešili in obstali le s pomočjo lasnega (beri: domačega) znanja. Kaj še! S pomočjo "lastnega znanja slovenskih institucij" nismo uspeli ločiti zrna od plevela. Uspeli smo še enkrat dokazati svojo zaplankanost in vrtičkarstvo.

Poleg skope slikovne informacije rušenja, si lahko ogledate tudi ekskluzivne video posnetke rušenja laboratorija na Dobrči. Datoteka je precej obsežna (39Mb), saj le tako lahko dosežemo zadostno ločljivost. Z uporabo take ločljivosti smo dosegli dovolj visoko kvaliteto, ki nudi jasno in nedvoumno informacijo o osebah in dejavnosti tistih dni.

EKSKLUZIVNO - VIDEO O RUŠENJU LABORATORIJA!

Za prenos datoteke na računalnik kliknite: video (39Mb)